Opieka informatyczna EDU

2 % rabatu na każde wydane 100 zł w miesiącu

Administrator Systemów Informatycznych – ASI

 • inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
 • bieżące monitorowanie pracy sprzętu IT
 • realizacja polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
 • realizacja zaleceń Krajowych Ram Interoperacyjności – minimalnych wymagań systemów informatycznych
 • zarządzanie kopiami bezpieczeństwa
 • aktualizacja oprogramowania
 • zarządzanie antywirusami, firewallami

Cena brutto 308,00 zł / miesiąc

Helpdesk IT

 • odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników oraz kontrolę ich rozwiązania
 • stała cena
 • brak limitu godzin
 • brak limitu zgłoszeń
 • pomagamy przy programach: Płatnik, Vulcan, Progman, Librus, SIO, podpisy elektroniczne, poczta, office …

Jak to działa?

(szczegółowe procedury powinny wynikać z dokumentacji kontroli zarządczej)

 1. Pracownicy szkoły dostają dostęp do portalu portal.comraid.pl
 2. Pracownicy dodają zgłoszenia np.: „proszę udostępnić drukarkę w sekretariacie Pani Dyrektor”
 3. Pracownik ComRaid zmienia status zgłoszenia na „w realizacji” i przystępuje do konfiguracji.

Cena brutto 308,00 zł / miesiąc

Serwis Pracownia Komputerowa lub eKlasy

 • przygotowanie komputerów pracowni według  wymogów nauczyciela
 • reinstalacja komputerów
 • nadanie uprawnień użytkownikom (np kiedy uczniowie mogą korzystać z internetu)
 • serwis komputerów, serwerów, urządzeń sieciowych, projektorów, tablic interaktywnych, drukarek
 • administracja serwerem pracowni (Windows, Linux)
 • obsługujemy również pracownie wykorzystujące terminale (thin-client)

Cena brutto 123,00 zł /miesiąc/pracownia (do 30 komputerów/terminali 1 serwer)

Serwis systemu monitoringu CCTV

 • regularna konserwacja sprzętu
 • kalibracja sprzętu
 • pomoc przy zabezpieczaniu zdarzeń

Cena brutto 308,00 zł /miesiąc

Serwis IT (pozostałe czynności)

 • fizyczne naprawy sprzętów
 • kalibracja tablic interaktywnych, projektorów
 • naprawa komputerów
 • reinstalacja komputerów
 • serwis monitoringu CCTV
 • naprawa, serwis drukarek

Cena brutto 79,00 zł / godzina pracy

Cena brutto 59,00 zł / godzina pracy z góry zakontraktowana – ryczałt

Kopia bezpieczeństwa i archiwizacja

 • codzienna kopia plików i katalogów z komputerów użytkowników
 • kopia obrazów całych dysków (w razie awarii możemy przywrócić cały komputer do stanu z przed awarii)
 • pełna zgodność systemu z zaleceniami inspektora ochrony danych osobowych

CRBackup Cloud  Cena brutto 25,00 zł od komputer/100GB/miesiąc

CRBackup SH (instalacja oprogramowania do backupu na serwerze szkoły) Cena brutto 980,00 zł jednorazowo

Filtrowanie treści

 • blokuje niepożądaną treść na komputerach uczniów przemoc, pornografie, broń, narkotyki
 • możliwość wyłączenia czatów, portali społecznościowych
 • przyspieszenie działania internetu
 • ochrona przed złośliwym oprogramowaniem w internecie
 • chroni całą szkołę
 • możliwość definiowania różnych reguł np dla dzieci młodszych i starszych

Cena brutto 492,00 zł / rok

Kaspersky Endpoint Security for Business – Select „Pracownia komputerowa”

 • Pakiet do ochrony maksymalnie 100 stacji roboczych/serwerów plików w szkolnej pracowni lub administracji szkolnej
 • Umożliwia zarządzanie bezpieczeństwem wszystkich komputerów z jednego miejsca

Cena brutto 659,00 zł /rok; 459 zł /rok-wznowienie