Opieka informatyczna EDU

2 % rabatu na każde wydane 100 zł w miesiącu

Administrator Systemów Informatycznych – ASI

  • inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
  • bieżące monitorowanie pracy sprzętu IT
  • realizacja polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
  • realizacja zaleceń Krajowych Ram Interoperacyjności – minimalnych wymagań systemów informatycznych
  • zarządzanie kopiami bezpieczeństwa
  • aktualizacja oprogramowania
  • zarządzanie antywirusami, firewallami

Cena brutto 308,00 zł / miesiąc

Helpdesk IT

  • odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników oraz kontrolę ich rozwiązania
  • stała cena
  • brak limitu godzin
  • brak limitu zgłoszeń
  • pomagamy przy programach: Płatnik, Vulcan, Progman, Librus, SIO, podpisy elektroniczne, poczta, office …

Jak to działa?

(szczegółowe procedury powinny wynikać z dokumentacji kontroli zarządczej)

  1. Pracownicy szkoły dostają dostęp do portalu portal.comraid.pl
  2. Pracownicy dodają zgłoszenia np.: „proszę udostępnić drukarkę w sekretariacie Pani Dyrektor”
  3. Pracownik ComRaid zmienia status zgłoszenia na „w realizacji” i przystępuje do konfiguracji.

Cena brutto 308,00 zł / miesiąc

Serwis Pracownia Komputerowa lub eKlasy

  • przygotowanie komputerów pracowni według  wymogów nauczyciela
  • reinstalacja komputerów
  • nadanie uprawnień użytkownikom (np kiedy uczniowie mogą korzystać z internetu)
  • serwis komputerów, serwerów, urządzeń sieciowych, projektorów, tablic interaktywnych, drukarek
  • administracja serwerem pracowni (Windows, Linux)
  • obsługujemy również pracownie wykorzystujące terminale (thin-client)

Cena brutto 123,00 zł /miesiąc/pracownia (do 30 komputerów/terminali 1 serwer)

Serwis systemu monitoringu CCTV

  • regularna konserwacja sprzętu
  • kalibracja sprzętu
  • pomoc przy zabezpieczaniu zdarzeń

Cena brutto 308,00 zł /miesiąc

Serwis IT (pozostałe czynności)

  • fizyczne naprawy sprzętów
  • kalibracja tablic interaktywnych, projektorów
  • naprawa komputerów
  • reinstalacja komputerów
  • serwis monitoringu CCTV
  • naprawa, serwis drukarek

Cena brutto 79,00 zł / godzina pracy

Cena brutto 59,00 zł / godzina pracy z góry zakontraktowana – ryczałt

Kopia bezpieczeństwa i archiwizacja

  • codzienna kopia plików i katalogów z komputerów użytkowników
  • kopia obrazów całych dysków (w razie awarii możemy przywrócić cały komputer do stanu z przed awarii)
  • pełna zgodność systemu z zaleceniami inspektora ochrony danych osobowych

CRBackup Cloud  Cena brutto 25,00 zł od komputer/100GB/miesiąc

CRBackup SH (instalacja oprogramowania do backupu na serwerze szkoły) Cena brutto 980,00 zł jednorazowo

Filtrowanie treści

  • blokuje niepożądaną treść na komputerach uczniów przemoc, pornografie, broń, narkotyki
  • możliwość wyłączenia czatów, portali społecznościowych
  • przyspieszenie działania internetu
  • ochrona przed złośliwym oprogramowaniem w internecie
  • chroni całą szkołę
  • możliwość definiowania różnych reguł np dla dzieci młodszych i starszych

Cena brutto 492,00 zł / rok

Kaspersky Endpoint Security for Business – Select „Pracownia komputerowa”

  • Pakiet do ochrony maksymalnie 100 stacji roboczych/serwerów plików w szkolnej pracowni lub administracji szkolnej
  • Umożliwia zarządzanie bezpieczeństwem wszystkich komputerów z jednego miejsca

Cena brutto 659,00 zł /rok; 459 zł /rok-wznowienie

 

 

 

theme by teslathemes